Disclaimer - registratie

Door het verzenden van uw registratieaanvraag, gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden en verplicht u zich tot de betaling van het Watch For Business jaarlidmaatschap. Watch For Business lidmaatschappen kunnen jaarlijks worden aangepast eventueel op basis van de CBS index. Lidmaatschappen zullen stilzwijgend jaarlijks worden verlengd.

Opzeggen van uw lidmaatschap kan per aangetekend schrijven of per E-mail, waarbij uw geregistreerde zakenadres, lidmaatschapsnummer en verdere NAW gegevens dienen te worden vermeld.

Bij het samenstellen van de inhoud van de informatie op deze site, als in alle verdere uitingen van Watch For Business is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Watch For Business sluit iedere aansprakelijkheid voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site is verstrekt uit. Alle product of diensten specificaties zijn onder voorbehoud. Eventuele technieken, adviezen of informatie verstrekt via het forum, is informatie die Watch For Business ontvangt van derden die gebruik maken van het forum, advies geven of informatie verstrekken. Het is daardoor niet uitgesloten dat er onjuistheden in voorkomen. Uit de gepresenteerde informatie kan daardoor geen enkel recht worden ontleend.

Niets uit teksten of grafische voorstellingen op deze site mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Watch For Business analoog of digitaal worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd (mobiel) gegevensbestand.

ABOUT US

Watch for Business is een community voor gelijk gestemden die dezelfde passie en interesse delen in het top zakelijk segement.

GET IN TOUCH

Zwaardklamp 10
1271 GK Huizen
Postbus 386
1270 AJ Huizen
info@watchforbusiness.com
+31 6 48451066