PRIVCACYBELEID VAN Watch for Business BV

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Watch for Business BV verwerkt van haar leden.
Indien je lid wordt van Watch for Business BV of om een andere reden persoonsgegevens aan Watch for Business BV verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Lars Bense, Zwaardklamp 10, 1271 GK Huizen, bereikbaar op lars@watchforbusiness.com

2. Welke gegevens verwerkt Watch for Business BV en voor welk doel
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres, zowel persoonlijk als van het opgegeven bedrijf
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts
2.2 Watch for Business BV verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Watch for Business BV,
c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, b. van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.
2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk 5 jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Watch for Business BV en je te informeren over de ontwikkelingen van Watch for Business BV

E-mail berichtgeving
Watch for Business BV gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Watch for Business BV.

3. Bewaartermijnen
Watch for Business BV verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal 5 jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Watch for Business BV technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Watch for Business BV gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Je persoonsgegevens kunnen via de website van Watch for Business BV ten allen tijde worden bekeken en gewijzigd.
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Watch for Business BV je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie lars@watchforbusiness.com

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

ABOUT US

Watch for Business is een community voor gelijk gestemden die dezelfde passie en interesse delen in het top zakelijk segement.

GET IN TOUCH

Zwaardklamp 10
1271 GK Huizen
Postbus 386
1270 AJ Huizen
info@watchforbusiness.com
+31 6 48451066